Make your own free website on Tripod.com
Down Ribbon: BMM3105  PENGAJARAN BAHASA MELAYU
BERBANTUKAN KOMPUTER
Text Box: Pada akhir pelajaran, murid dapat:

1. Murid dapat melaksanakan arahan yang diberikan secara lisan cara untuk membuat sandwich berdasarkan menu yang disediakan [1.3 Aras 2 (i)]

2. Murid dapat membaca kuat cara untuk membuat sandwich pada kadar sekurang-kurangnya 85 peratus sebutan betul. [5.1 Aras 3(i)]

3. Murid dapat mengambil imlak sekurang-kurangnya lima ayat cara untuk membuat sandwich dengan menggunakan power point [9.1 Aras 3(i)]
Rounded Rectangle: Pengumuman:

Semua murid diminta menghantar tugasan minggu ini pada 3 Mac 2007.

Fail tugasan hendaklah dinamakan ‘minggu8’

Sesiapa yang masih menghadapi masalah, sila datang berjumpa dengan saya segera.
Rounded Rectangle: RPH

Tapak pembelajaran

Laman Web Pembelajaran. Sila klik pada kumpulan anda:
Kumpulan 1
Kumpulan 2
Kumpulan 3
Kumpulan 4
Text Box: Contoh laman web pembelajaran Bahasa Melayu
Tarikh:

 

 

 

 

 

 

Hubungi saya:

Wan Afindy Bin Wan Jusoh

wanafindy@yahoo.com