Make your own free website on Tripod.com

Contoh kata hubung

 

dan, atau, serta, tetapi, malahan, sambil, tetapi, sementara, sebaliknya, seterusnya.

 

Contoh ayat:

 Pemanah itu melepaskan anak panah, tetapi tidak mengena sasaran kerana busurnya patah.

 Belum tentu... sama ada pergi rumah kawan atau balik kampung, katanya.

 Dia mengelak, lantas menikam.

 

yang.

 

Contoh ayat:

 Pelajar yang berjaya itu diberi hadiah.

 Budak yang sedang membaca itu adik perempuan saya.

 Buku yang dikarang oleh Ahmad itu buku sejarah.

 

bahawa, untuk.

 

Contoh ayat:

 Guru tahun enam itu menyatakan bahawa semua muridnya mendapat enam A.

 Mereka mengetahui bahawa Haji Ahmad adalah ahli perniagaan besar.

 Kerajaan membuat jambatan untuk rakyat melintas sungai.

 

kerana, agar, meskipun, sekiranya, semoga, supaya, kalau, andaikata, kendatipun, hingga, jika, jikalau, semasa, sementara, setelah, sewaktu, sekiranya, ketika, tatkala, walaupun, dan sesungguhnya.

 

Contoh ayat:

 Berusahalah sekuat mungkin sementara badan masih sihat

 Saya berkawan dengannya semenjak kecil

 

baik...mahupun, baik...baik, bukan sahaja... malah, entah...entah,jangan...pun, kian...kian, sama ada... ataupun, sedangkan...inikan pula, semakin...semakin, sungguhpun...tetapi, dan walaupun...namun..

 

Contoh ayat:

 Kian lama kian banyak orang yang ke sana.

 Fuad bukan sahaja nakal malah suka ponteng sekolah.