Make your own free website on Tripod.com

Ayat Majmuk

 

Ayat Majmuk ialah ayat yang mengandungi dua atau lebih ayat tunggal yang disambungkan oleh kata hubung seperti dan, atau, kecuali, tetapi, sambil, seraya dan lain-lain.

 

Contoh :

1. Razak mengambil sebuah buku cerita (ayat tunggal).

2. Razak membaca buku itu (ayat tunggal)

 

Ayat majmuk

 

Razak mengambil sebuah buku cerita lalu membaca buku itu