Make your own free website on Tripod.com

KUMPULAN 4

Text Box: Bincangkan dengan kawan anda dan bina cerita tentang kebakaran berdasarkan perkataan yang diberikan di bawah ini:
 badminton 
 raket dan bulu tangkis
Misbun Hj Sidek
 Piala Thomas
 juara
Text Box: Sila klik pada pautan yang diberikan di bawah ini. Baca artikel yang berkenaan dan rakamkan dengan movie maker. 

Piala Thomas
http://ms.wikipedia.org/wiki/Piala_Thomas
Text Box: Sila bina lima ayat tunggal berdasarkan perkataan yang terdapat di dalam artikel yang anda baca. Anda boleh mengubah suai ayat yang panjang menjadi ayat tunggal. Bentangkan di hadapan kelas dengan menggunakan power point. Selamat mencuba.

 setiap dua tahun
 kalah mati
 Indonesia 
 China
Piala Uber

 

Hubungi saya:

wanafindy@yahoo.com

Left Arrow: Utama