Make your own free website on Tripod.com

Kumpulan 1

Text Box: Di dalam kumpulan, bincang dengan rakan anda untuk membina cerita pendek berdasarkan perkataan dibawah:
Sarawak 
Iban dan Bidayuh
Rumah Panjang
Pesta Gawai

Text Box: Klik pada alamat web di bawah dan baca artikel yang disediakan. Gunakan movie maker
untuk merakam pembacaan anda itu. Baiki sebutan yang tidak betul. Selamat mencuba!

Perayaan Hari Gawai
http://www.geocities.com/budayadunia/PerayaanGawai.htm

Kaum manakah yang menyambut perayan Hari Gawai?
Bilakah Hari Gawai disambut?
Text Box: Sila bina ayat tunggal berdasarkan perkataan yang diberikan di bawah ini. Anda boleh
mengubah suai ayat yang terdapat di dalam cerita yang anda baca menjadi ayat tunggal.

Musim menuai
Meriah
Bersuka ria
Ranyai

 

Hubungi saya:

wanafindy@yahoo.com

Left Arrow: Utama