Make your own free website on Tripod.com
Text Box: BME3105 PENGAJARAN BAHASA MELAYU
BERBANTUKAN KOMPUTER
Text Box: CONTOH LAMAN WEB PEMBELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH:
Text Box: Pengumuman:

Semua murid diminta menghantar buku karangan selewat lewatnya pada hari Isnin 11 Februari 2008. 
Siapkan tugasan kumpulan anda. Sesiapa yang masih menghadapi masalah, sila datang berjumpa dengan saya segera.

Pada akhir pelajaran, anda akan dapat:

 

1. Menggunakan 5 perkataan yang telah diberikan untuk menyampaikan cerita pendek [2.1 Aras 1 (ii)]

2. Membaca cerita pendek pada kadar sekurang-kurangnya 80 peratus sebutan yang betul [5.2 Aras 2 (i)]

3. Menulis 5 ayat tunggal berdasarkan perkataan yang terdapat di dalam cerita yang dibaca [8.1 Aras 1 (i)]

Text Box: Sila klik kepada kumpulan anda untuk mendapatkan
tugasan.

1. Kumpulan 1
2. Kumpulan 2
3. Kumpulan 3
4. Kumpulan 4

 

 

Hubungi saya:

Wan Afindy Bin Wan Jusoh

wanafindy@yahoo.com

Text Box: Text Box: Sila klik kepada kumpulan anda untuk mendapatkan
tugasan.

1. Kumpulan 1
2. Kumpulan 2
3. Kumpulan 3
4. Kumpulan 4