Make your own free website on Tripod.com
Down Ribbon: BMM3105  PENGAJARAN BAHASA MELAYU
BERBANTUKAN KOMPUTER
Text Box: Pada akhir pelajaran, murid dapat:

1. Murid dapat menceritakan kembali cerita Laftenan Adnan berdasarkan video yang ditoton dengan 80% sebutan yang jelas dan betul. [2.1 Aras 1 (i)]

2. Murid dapat membaca kuat petikan empat rangkap pantun atau  sebuah puisi patriotik dengan sebutan, intonasi serta gaya yang betul [5.2 Aras 2(i)]

3. Murid dapat memberi lima pandapat serta penerangan berdasarkan gambar yang ditoton atau dilihat.[11.1 Aras 2(i)]
Rounded Rectangle: Pengumuman:

Semua murid diminta menghantar tugasan minggu ini pada 27 Mac 2007.

Fail tugasan hendaklah dinamakan ‘minggu10’

Sesiapa yang masih menghadapi masalah, sila datang berjumpa dengan saya segera.
Rounded Rectangle: Sila klik pada kumpulan anda:

Kumpulan 1
Kumpulan 2
Kumpulan 3
Kumpulan 4
Text Box: Contoh laman web pembelajaran Bahasa Melayu
Tarikh:

 

 

 

 

 

 

Hubungi saya:

Wan Afindy Bin Wan Jusoh

wanafindy@yahoo.com